linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

PSD2 - Żuławski Bank Spółdzielczy

PSD2

Szanowny Kliencie,  Jakie zmiany czekają na Ciebie w związku z PSD2 ?

Bankowość elektroniczna

Silne uwierzytelnienie SCA (Strong Customer Authentication)

Bezpieczeństwo Transakcji

Weryfikacjawykonywanych transakcji poprzez SMS

Płatności Kartą

Obniżenie odpowiedzialności transakcji

Szybsze Reklamacje

Skrócenie terminu rozpatrywania reklamacji

 

 

 

 

NOWOŚCI (Szczegóły):
Nowy sposób logowanie do bankowości elektronicznej,

 • System bankowości elektronicznej poprosi Cię o zmianę hasła co 90 dni,
 • Skracamy czas bezczynności w systemie bankowości elektronicznej, jeśli po zalogowaniu do serwisu nie wykonasz żadnej operacji przez 5 minut, nasz system bezpieczeństwa przeanalizuje sytuację i wyloguje Cię automatycznie z serwisu,
 • Możemy poprosić Cię o weryfikację za pomocą hasła SMS lub autoryzacji mobilnej, m.in.: podczas sprawdzania historii transakcji starszej niż 90 dni, raz na 90 dni w trakcje logowania do Internet Bankingu,
 • Od 14 września nie zalogujesz się do serwisu bankowości elektronicznej oraz nie zlecisz przelewu ani operacji wymagającej potwierdzenia, jeżeli numer telefonu
  w systemie Banku będzie nieaktualny,
 • Bezpieczniejsze akceptacje Twoich transakcji. Niektóre z operacji finansowych będą wymagały od Ciebie użycia tzw. silnego uwierzytelnienia, czyli dwuetapowego potwierdzania Twojej tożsamości.
 • Bank nie będzie stosował haseł jednorazowych w postaci kart zdrapek, ponieważ hasła jednorazowe nie spełniają warunków dyrektywy PSD2 (art. 32 i znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych
 • Odpowiedzialność  za nieautoryzowane transakcje obniży się z dzisiejszych 150 EUR do 50 EUR,
 • Możemy poprosić Cię, abyś potwierdził kodem PIN również transakcje poniżej 50 zł,
 • Okres rozpatrywania reklamacji transakcji płatniczych zmienia się z 30 do 15 dni (w trudnych przypadkach maksymalnie 35 dni).

Z czego wynikają zmiany wprowadzone w Banku od 14 września 2019 r?
Powodem są wymogi określone w nowych przepisach prawa – w zmienionej  ustawie o usługach płatniczych (wdrażającej wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. – tzw. dyrektywy PSD2) i w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r., w tym wymóg silnego uwierzytelnienia i dynamicznego połączenia.

 

 


Co oznacza PSD 2?
PSD2 (ang. Payment Services Directive 2) to dyrektywa o usługach płatniczych, która obowiązuje w Europejskim Obszarze Gospodarczym tj. na terytorium Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu. Dzięki PSD2 możemy udostępnić tzw. open banking, czyli otwartą bankowość.

Na czym polega silnie uwierzytelnienie ?
Zmiany w związku z PSD2 wprowadzają również metody SCA co oznacza nowy sposób uwierzytelnienia dwuskładnikowego np. w bankowości elektronicznej, karty płatniczej.  Ma ono podnieść stopień weryfikacji tożsamości Klienta. Stosowane w Banku uwierzytelnienie zapewni ochronę poufności danych w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch  niezależnych od siebie elementów należących do kategorii:

 • Wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie użytkownik (: hasło logowania, kod e-PIN, numer karty płatniczej, kod CVV, kod PIN),
 • Posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie użytkownik (: telefon z przypisanym numerem telefonu, aplikacje bankową na telefonie),
 • Cechy charakterystyczne użytkownika (cechy biometryczne klienta),

Cechy te są integralną częścią uwierzytelniania oraz są od siebie niezależne. Złamanie lub naruszenie jednego z elementów nie wpływa na bezpieczeństwo pozostałych metod uwierzytelnienia.

Jakie możliwości daje PSD2 i bankowość otwarta?

Określeni dostawcy usług (m.in. podmioty prowadzące rachunki bankowe oraz podmioty świadczące usługi dostępu do rachunków bankowych) będą mogli za zgodą Klienta lub osoby, którą Klient upoważnił do korzystania z systemu bankowości internetowej:

 • inicjować transakcje płatnicze,
 • uzyskać dostęp do informacji o rachunku płatniczym Klienta
 • potwierdzać dostępność środków na rachunku płatniczym Klienta dla transakcji płatniczej opartej na karcie płatniczej.

Czy zmiany, które wprowadza PSD2, są bezpieczne?

Szanowny Kliencie to TY decydujesz, kto i w jakim zakresie korzysta z Twoich danych.
W każdej chwili możesz nadać, a także odebrać dostawcy usług (TPP) dostęp do informacji o Twoich rachunkach bankowych. Dostawcy usług (TPP) nigdy nie zyskują wglądu do Twoich danych logowania.

Dyrektywa PSD2 zwiększa bezpieczeństwo operacji bankowych, pamiętaj też jednak o podstawowych zasadach korzystania z bankowości elektronicznej!